10.2.2 Digitale samenwerking

Met onze samenwerkingspartners creëren we informatie en delen we dat onderling om te komen tot kwalitatief betere besluiten om daarna gemeenschappelijke (beleids)doelen te kunnen realiseren. We zoeken naar mogelijkheden om ICT innovatief toe te passen in het beleidsveld. Onze medewerkers zijn digitaal beter uitgerust om te opereren in de netwerksamenleving. We kunnen digitaal samenwerken door co-creëren of informatie op veilige en betrouwbare manier uit te wisselen. Informatie slaan we duurzaam toegankelijk en veilig op. We hebben de juiste informatie passend bij de organisatie om regie te voeren op uitbestede diensten.

Context

De directe omgeving vraagt om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden.

Acties

  1. Bij de realisatie van beleidsprogramma’s (bijvoorbeeld bij Nieuwe Energie Overijssel) bieden we de digitale ondersteuning van het programma. We richten ons op datamanagement en faciliteren bij het realiseren van de opgaven van de provincie Overijssel.

  2. Wij actualiseren de dynamische impactanalyse Digitaal Stelsel Omgevingswet waardoor de consequenties voor de provinciale informatievoorziening inzichtelijk worden gemaakt en de invoering van de nieuwe wet wordt gefaciliteerd gericht op o.a. het meer ruimte bieden voor initiatieven van burgers en bedrijven.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee