7.1.1 Bestuurlijke inrichting

Wij ontwikkelen een breed programma dat lokale en regionale overheden ondersteunt bij de aanpak van hun opgaven, bij bestuurlijke vraagstukken en bij complexe regionale taken. Tijdigheid en gelijkwaardigheid zijn daarin belangrijke elementen.

Context

Wij beschouwen de kwaliteit van het openbaar bestuur als een gezamenlijk verantwoordelijkheid van het gehele openbaar bestuur in Overijssel.

Acties

  1. Wij gaan in gesprek met gemeenten over bestuurlijke vraagstukken en werken samen met hen aan het oplossen ervan. We verkennen welke instrumenten we daarbij kunnen inzetten.

  2. Wij houden de kaartviewer Intergemeentelijke Samenwerking up-to-date.

  3. Wij stimuleren gemeenten aan de slag te gaan met het creëren van een toekomstbestendig bestuur. Dit doen we onder meer door gemeenten aan te moedigen een bestuursscan uit te voeren, en op verzoek ondersteuning te bieden bij het zoeken naar nieuwe rolinvullingen en goed samenspel (zie ook 7.2.2).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Onze rol is verschillend, van facilitator tot beoordelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.