5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied

Snel en betrouwbaar internet draagt, door de verdere digitalisering van diensten en producten, bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de leefbaarheid in het buitengebied. Wij stimuleren de aanleg van de benodigde infrastructuur op werklocaties (wit gebied) en in het buitengebied met garantstellingen en subsidies.

Context

In 2014 hebben wij een subsidie ingesteld om de aanleg van breedband te stimuleren in buitengebieden in Overijssel. Initiatiefnemers (particulier en commercieel) konden onder bepaalde voorwaarden steun ontvangen voor de aanleg van een breedband netwerk. Veel bewonersgroepen en marktpartijen zijn hier destijds mee aan de slag gegaan. Nagenoeg alle 45.000 adressen in het buitengebied van Overijssel en vrijwel alle bedrijventerreinen hebben, of krijgen toegang tot supersnel internet. De uitrol van het netwerk is eind 2019 klaar. Overijssel is daarmee een koploper in Europa. Wij zijn in 2018 met het project Marconi gestart om te komen tot alternatieve oplossing voor de ongeveer 500 niet-aangesloten adressen op glasvezel. We verkennen de mogelijkheid om deze adressen via de ether van breedband te voorzien. Op voorhand is nog niet te zeggen hoeveel bewoners daarvan gebruik kunnen gaan maken.

Acties

  1. Wij voeren een pilot uit om de technische en economische haalbaarheid van breedband via de ether vast te stellen.

  2. Wij zetten op basis van de resultaten van de pilot vervolgstappen om het aansluitpercentage op supersnel internet in Overijssel verder te verhogen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor 2019 is een bedrag van €200.000 begroot voor de afronding van restpunten van het programma Breedband Buitengebied. Dit budget lijkt niet volledig nodig te zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan het plaatsen van een zendmast in de gemeente Hardenberg. In Monitor II verwachten wij de afronding van het programma te kunnen melden. Het dan resterende budget zal vrijvallen naar de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Bij deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel breedbandinfrastructuur [PS/2013/126] (bijbehorend besluit)