9.1.4 Zelfstandig leven

Wij ondersteunen samen met gemeenten en initiatiefnemers kwetsbare inwoners bij het vergroten van basisvaardigheden en zelfredzaam te zijn.

Context

Van inwoners van Overijssel wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen, werken en leven. Kortom zelfredzaam zijn. Er is zorg over toenemende tegenstellingen in de maatschappij, waarin niet alle inwoners meer mee kunnen doen. Gemeenten worden uitgedaagd om met vaak beperkte middelen, inwoners zo goed mogelijk te faciliteren. Met als doel een inclusieve samenleving, waar iedereen tot zijn recht kan komen en waarin mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. We zien steeds meer initiatieven ontstaan die bijdragen aan het langer thuis kunnen wonen, zoals de ontwikkeling van nieuwe diensten en flexibele woonvormen. Er is echter wel een verbinding nodig tussen investeringen in de fysieke leefomgeving met maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. De ervaring die wij in 2018 hebben opgedaan, gebruiken we in 2019 om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij continueren de regeling Zelfstandig leven en gezond bewegen voor de uitvoering van projecten en het ontwikkelen van diensten en voorzieningen.Daarbij zetten we actief in op kennisuitwisseling tussen initiatiefnemers.

  2. Wij ondersteunen experimenten en pilots met aandacht voor slimme verbindingen met andere programma's zoals wonen, duurzaamheid, nieuwe bestuursstijl. We verbinden initiatieven binnen het programma sociale kwaliteit actief met opgaven wonen en ruimtelijke kwaliteit. Dit levert duurzame en gedragen nieuwe initiatieven op.

  3. Wij blijven ons samen met gemeenten en initiatiefnemers inzetten voor een inclusieve samenleving. Daarom ondersteunen wij samen met gemeenten en initiatiefnemers maatschappelijk projecten die zorgen voor het vergroten van de (economische) zelfstandigheid en levensvaardigheden van (kwetsbare) inwoners.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit