10.5 Overhead

Naam beleidsdoel

10.5 Overhead

Omschrijving:

Context:

Overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn onder 10.5 'Overhead' de kosten opgenomen van sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het betreft onder andere Financiën, HRM, Juridische zaken en Bestuursondersteuning.

Prestaties

Beleidsdoel

L/B/S

Primitieve begroting

Door-gevoerde wijzigingen

Actuele begroting

Realisatie tot 7 mei

Ruimte

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

20.433

0

20.433

13.484

6.949

10.5

Baten

625

0

625

191

435

Saldo

-19.808

0

-19.808

-13.293

-6.515

Totaal:

10.5 Overhead

Lasten

20.433

0

20.433

13.484

6.949

Baten

625

0

625

191

435

Saldo

-19.808

0

-19.808

-13.293

-6.515