5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel

Ondernemerschap is cruciaal voor de veerkracht en de vernieuwing van de Overijsselse economie. Wij stimuleren ondernemerschap, niet alleen door risicokapitaal ter beschikking te stellen, maar ook door te investeren in de kwaliteit van het ondernemerschap, zowel in nieuwe (starters) als bestaande ondernemingen (groeiers). Daarmee beogen we de slagings- en doorgroeikansen van ondernemingen te vergroten.

Context

Het overgrote deel van het Overijsselse bedrijfsleven bestaat uit het midden- en kleinbedrijf, dé banenmotor van onze provinciale economie. Het Midden- en Kleinbedrijf zorgt voor 60% van de werkgelegenheid. In de vorige coalitie-periodes hebben wij onze inzet vooral gericht op innovatie. In aanvulling hierop stimuleren wij deze coalitieperiode het 'Ondernemerschap' aan de hand van een uitvoeringsstrategie met zes actielijnen. Wij doen dit mede in het licht van het speelveld dat sterk in beweging is, zoals het wegvallen van de ondersteuningsfaciliteiten van de Kamer van Koophandel. We gaan ook in 2019 onverminderd door met de uitvoering van het programma. In de uitvoering spelen we waar mogelijk in op de verbeterde economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verhogen het overlevingspercentage van starters door een startersondersteunersprogramma uit te voeren, waarbij wij dit jaar 200 starters willen helpen. Dit programma verbinden we aan de inmiddels Overijssels dekkende infrastructuur/hubs, waar startende bedrijven in Overijssel worden gefaciliteerd.

  2. Wij versterken de organisatiekracht van het midden- en kleinbedrijf in Overijssel door, met een accent op sociaal ondernemerschap, de samenwerking tussen ondernemers binnen ondernemersverenigingen, de verbinding tussen ZZP'ers onderling en met MKB bedrijven te bevorderen. Daarnaast blijven wij onze MKB makel-/schakelfunctionaliteit in de regio's Zwolle, Twente en Stedendriehoek effectief inzetten.

  3. Wij steunen MKB-bedrijven bij het invullen van financieringsbehoeften in afstemming met de regionale MKB ondersteunende infrastructuur en marktpartijen. Dit doen wij door 50 ondernemers met een ondersteuningsvoucher te helpen (verbetering investeringsplan en/of ondersteuning om financiering te verkrijgen) en door vier financieringstafels te organiseren.

  4. Wij bevorderen de toekomstbestendigheid en het strategisch vermogen van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Dit doen wij door bewustwording te creëren bij 250 bedrijven voor de noodzaak om aan organisatorische innovatie aandacht te besteden en door 20 bedrijven aan te zetten tot concrete acties op dit gebied.

  5. Wij versterken de stabiele basis die familiebedrijven voor een toekomstbestendige Overijsselse economie vormen. Dit doen wij door bedrijfsopvolging te steunen en externe expertise beschikbaar te stellen voor familiebedrijven (vijftien deelnemers starten een begeleidingstraject en tien jonge bedrijfsopvolgers krijgen subsidie bij een opvolgingstraject).

  6. Wij steunen snel groeiende MKB-bedrijven in Overijssel met als doel deze bedrijven voor Overijssel te behouden. Door de inzet van een tweede ronde van het ondersteuningsprogramma - een intensief inspiratie en begeleidingstraject van twee jaar - willen wij dit jaar minimaal tien ondernemers faciliteren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel Versterken MKB en Ondernemerschap [PS/2016/286] (bijbehorend besluit)

Project website:

Sterk Ondernemerschap;   http://www.overijssel.nl/thema's/economie/ondernemerschap/