10.2.1 Digitaal zaken doen

Inwoners en bedrijven hebben het recht hun zaken met de overheid veilig en eenvoudig digitaal af te handelen. Hiervoor is een programma opgezet vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij kiezen ervoor dit programma te volgen en de implementatie conform plateauplanning uit te voeren. We streven naar 100% digitaal werken en uitwisselen en laten ons leiden door het uitgangspunt ‘digitaal is de norm' te hanteren.

Context

Het BZK programma “digitaal 2017” is in maart 2018 geëvalueerd afgesloten. Overijssel voldoet aan de eisen die nieuwe wetgeving aan digitaal zakendoen stelt. De komende jaren is de aandacht enerzijds gericht op het herinrichten van dienstverlenende processen volgens het principe van Zaakgericht Werken en daarnaast op het blijvend op peil houden van de middelen waarmee Overijssel digitaal toegang biedt tot producten en diensten. De Interprovinciale Digitale Agenda zal daarbij met name de leidraad zijn.

Acties

  1. Wij introduceren het zaakgericht werken voor de dienstverlenende processen met behulp van passende ICT ondersteuning.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee