5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties

Naast aandacht voor de ‘basis op orde’ (prestatie 5.1.1) geven wij ruimte aan de marktvraag naar topwerklocaties. Het betreft gebiedsgericht en specifiek maatwerk om datgene te doen wat nodig is om bij de top van Nederlandse kennis- en innovatieregio’s te behoren. De provinciale inspanning leidt daarmee ook tot focus en investeringen van de markt. De meerwaarde van de provincie ligt in het doen van (financiële, deels risicodragende) investeringen voor fysieke ingrepen en meer ontwikkelingsgericht denken / handelen. Maar ook door verbindingen te leggen tussen partijen en het helpen realiseren van (internationale) coalities en allianties.

Context

Wij richten, ten opzichte van het verleden, investeringen in de fysieke infrastructuur nu op een beperkt aantal terreinen, de topwerklocaties. Voor Twente zijn in de omgevingsvisie vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), Technology Base (bij luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo). Samen met onze partners werken we aan de ontwikkeling van topwerklocaties in West Overijssel; A1 Bedrijvenpark (Deventer), Hessenpoort (Zwolle), S/park (Innovatiecampus op voormalig Akzo-terrein in Deventer), Polymer Science Park (Innovatiecampus Zwolle) en het Tapijtcluster (Genemuiden en Hasselt).

Acties

  1. Wij maken de ontwikkeling van vijf topwerklocaties in West Overijssel mogelijk.

  2. Wij blijven actief betrokken bij de doorontwikkeling van de Twentse topwerklocaties. Zie ook prestatie 8.1.5 inzake TecBase Twente.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In 2019 is financieel gerekend op 2 subsidieaanvragen, maar er worden dit jaar 3 subsidieaanvragen verwacht. Omdat het beschikbare budget voor 2019 hiervoor ontoereikend is, wordt een bedrag van €100.000 overgeheveld van 2021 naar 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Voor de ontwikkeling van de topwerklocaties in West-Overijssel werken wij samen met de partners vanuit een faciliterende rol. De ontwikkeling ligt primair bij de ondernemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

http://www.Technologybase.nl; http://www.kennispark.nl; http://www.XLpark.nl; http://www.hightechsystemspark.nl