5.5.2 Festivals en evenementen

Festivals en evenementen laten inwoners en gasten kennis maken met de Overijsselse gastvrijheid en gemeenschapszin, bijzondere natuur-, cultuur- en sportbeleving en dragen bij aan de (internationale) naamsbekendheid van Overijssel. Toegesneden arrangementen nodigen uit tot bezoek en (meerdaags-)verblijf en zorgen daarmee voor evenementgebonden werkgelegenheid en bestedingen.

Context

Met het evenementenbeleid 2017 - 2019 bouwen wij enerzijds voort op de bereikte resultaten van de vorige periode, onder andere met een stevig fundament van beeldbepalende evenementen. Anderzijds verbreden wij ons evenementenbeleid in doelstelling en bereik; met een aantal potentieel beeldbepalende evenementen en de versterking van de professionaliteit van de evenementensector. Ook eenmalige evenementen nemen wij in ons beleid op.

Acties

  1. Wij ondersteunen de elf in 2017 aangewezen beeldbepalende evenementen in 2019 opnieuw met een financiële bijdrage.

  2. Wij houden eindgesprekken met de zes in 2017 aangewezen potentieel beeldbepalende evenementen over de resultaten van hun ontwikkelingsplan.

  3. Wij zetten de tenderregeling kleinere evenementen in 2019 voort.

  4. Wij ondersteunen een nog nader te bepalen aantal eenmalige, onvoorziene cultuur- en sportevenementen.

  5. Wij voeren minimaal twee projecten uit gericht op onderlinge samenwerking en kennisoverdracht van en tussen evenementen. Eén daarvan is het Nationaal Congres Evenementen in maart 2019.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.