10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Om mee te kunnen bewegen op de opgaven worden de arbeidsvoorwaarden, regels en regelingen herzien om zodoende de benodigde flexibiliteit te kunnen bieden.

Context

Adequaat in kunnen spelen op de veranderende opgave/omgeving vraagt niet alleen flexibiliteit van mens en organisatie, maar ook van voorwaarden en regelingen. Daar waar kaders belemmerd zijn voor de inzetzaarheid, zal moeten worden bezien waar de flexibiliteit kan worden gevonden.

Acties

  1. Wij treffen voorbereidingen voor de eerste ‘genormaliseerde' CAO (in het kader van de WNRA).

  2. Wij maken ons hard de norm voor de Participatiewet te halen.

  3. Wij vereenvoudigen de uitvoering van arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor onze medewerkers.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee