9.1.5 Gezond bewegen

Wij dragen bij aan activiteiten die zorgen voor gezond bewegen van Overijsselaars.

Context

Er wordt in Overijssel te weinig bewogen. Uit onderzoek blijkt dat inwoners in Twente minder gezonde levensjaren hebben dan elders in Overijssel. Ook is aangetoond dat kinderen te weinig buitenspelen en zich motorisch onvoldoende ontwikkelen. Tegelijkertijd weten sportorganisaties hun maatschappelijke rol steeds beter te benutten. (Breedte)sport is een belangrijk middel om gezondheid te bevorderen en mensen te verbinden. Er ontstaan daardoor nieuwe maatschappelijke initiatieven. De inzet van kwartiermakers breedtesport en talentontwikkeling in 2017 en 2018 heeft geresulteerd in intensieve samenwerking tussen gemeenten en betrokken (sport- en onderswijs)organisaties.  In Twente hebben de veertien samenwerkende gemeenten een gezamenlijke visie op sport ontwikkeld, waarin zij aan de provincie een regierol vragen op het versterken van breedtesport en talentontwikkeling. Samen met andere sport actieve provincies hebben we het ministerie van VWS uitgedaagd om meer aandacht te hebben voor sport en bewegen. Onder de noemer 'Een leven lang bewegen in Overijssel' is in 2018 een gezamenlijke ambitie met gemeenten en betrokken organisaties geformuleerd.

Acties

  1. Wij geven inhoud aan 'Een leven lang bewegen in Overijssel' door bij te dragen aan robuuste en bovenlokale projecten die zorgen voor een toenemende gezondheid van inwoners van Overijssel door de inzet van sport en bewegen.

  2. Wij versterken de infrastructuur breedtesport en talentontwikkeling naar een duurzaam netwerk van partners.

  3. Wij dragen bij aan de uitvoering van projecten via de regeling zelfstandig leven en gezond bewegen.

Toelichting op voortgang

Gemeenten in de regio IJsselland hebben het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een visie op sport en beweging, in navolging op de Twentse visie op Sport. We faciliteren de gemeenten hierbij en maken afspraken over het bereiken van gezamenlijke ambities op de onderwerpen die bijdragen aan provinciale doelen.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit