10.2 De digitale provincie

We maken het mogelijk dat wij op een eenvoudige en laagdrempelige manier de zaken digitaal afhandelen met inwoners en bedrijven. We communiceren met inwoners en bedrijven zoals de samenleving ook onderling communiceert. Dat betekent dat digitaal de norm is, digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Dit draagt bij aan het doelmatig handelen van de provincie en de overheid als geheel. We ondersteunen digitaal de samenwerking met en tussen partners. We zoeken naar mogelijkheden om ICT innovatief toe te passen in het beleidsveld.

Context

Digitalisering ondersteunt de gewenste organisatieontwikkelingen en bestuursstijl zoals deze in het Coalitieakkoord staan. De samenleving vraagt om een interactieve en participatieve overheid die dichtbij en bereikbaar is, en die ruimte geeft aan initiatieven van inwoners en bedrijfsleven. Wij sluiten aan bij ontwikkelingen, zoals: Wet Generieke Digitale Infrastructuur, Digitale Stelsel Omgevingswet, Archief2020 en de Digitale Agenda Provincies.