4.2.5 Spoor Vechtdallijnen

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De Vechtdallijnen zijn onderdeel van het kernnet. Op het traject Zwolle - Emmen treffen we samen met provincie Drenthe maatregelen om de treinverbinding (onder andere de dienstregeling) verder te verbeteren en de verwachte reizigersgroei te accommoderen. Het spoorgedeelte Almelo - Mariënberg optimaliseren we door het robuuster maken van de doorgetrokken treindienst naar Hardenberg en onderzoeken we de haalbaarheid van elektrificatie.

Context

Samen met stakeholders werken we een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij onderzoeken en realiseren robuustheidsmaatregelen voor de doorgetrokken treindienst Almelo-Hardenberg.

  2. Wij voeren het verbeterplan Beter Benutten spoor uit door: a. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. b. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg-Hardenberg [PS/2013/195] (bijbehorend besluit).