1.2 Behouden leefkwaliteit van het platteland

De variatie van het Overijsselse landschap is een belangrijke kwaliteit van de provincie. Dit landschap wordt al eeuwen lang gebruikt door bewoners, ondernemers, recreanten en biedt ruimte aan natuurlijke systemen. De ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik in het landelijk gebied zijn daarom belangrijk voor de leefkwaliteit van heel Overijssel. Wij geven daarom in de omgevingsvisie ruimte aan economische activiteiten in het landelijk gebied zolang ze in balans zijn met de andere waarden in het landschap.

Context

Onze leefomgeving verandert omdat we nieuwe wensen hebben, ruimte zoeken om te ondernemen, goed te wonen, te ontspannen. Maar ook omdat we voor een aantal grote opgaven staan die ruimte vragen. Denk alleen al aan vraagstukken op thema’s als klimaat en energie. De ruimtevragen die met deze opgaven samenhangen, landen voor een belangrijk deel in het landelijk gebied. Wij voeren deze opgave uit in samenhang met kerntaak 3 Vitaal platteland.