4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

Op basis van het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen provincie Overijssel 2016 - 2019 voeren wij het beheer en onderhoud uit aan de provinciale (vaar)weginfrastructuur.

Context

We houden het provinciale wegennet, bestaande uit 645 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 518 kilometer fietspad, 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en 354 kunstwerken op een zodanige wijze in stand dat deze aan de in 2014 gestelde normen voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op 'basiskwaliteit infrastructuur' van het kennisplatform CROW. In de bijlage van het programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2018 - 2022 vermelden we welke wegvakken we onderhouden.

Acties

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen'.

Toelichting op voortgang

Een deel van de groot onderhoudsprojecten loopt vertraging op. De oorzaken van de vertraging zijn:

- meer voorbereidingstijd door overleggen met stakeholders,

- meer onderzoek waardoor de proceduretijd uit de planning loopt en

- krapte op de arbeidsmarkt.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee