7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

We versterken onze signalerende en agenderende rol in Overijssel, investeren in kennisontwikkeling en bevorderen de dialoog over openbaar bestuur en democratie en daarvoor relevante ontwikkelingen.

Context

De dynamiek in de samenleving grijpt in op het functioneren van het openbaar bestuur. Het is daarom een verplichte opgave om als provincie aangesloten te zijn op de veranderingen om ons heen, ze te vertalen naar ons handelen en naar het handelen van het openbaar bestuur in algemene zin.

Acties

  1. We verkennen de betekenis van trends en ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven (waarin meerdere beleidsthema’s samen komen) voor het openbaar bestuur en agenderen deze onderwerpen. Dit doen we door het uitzetten van onderzoeken, het organiseren van en deelnemen in bijeenkomsten/workshops en het voeren van een continue dialoog met partners binnen het openbaar bestuur. Voor 2019 herkennen we als thema’s: polarisatie, lokale-regionale journalistiek en vertrouwen in de democratie, ontwikkelingen sociaal domein en energietransitie irt openbaar bestuur, ontstaan van raadsakkoorden nieuwe stijl en de betekenis van samenspel, meervoudige democratie en i-overheid. We organiseren tenminste twee kennisbijeenkomsten voor het Overijssels openbaar bestuur.

  2. Onder de vlag van Overijssel Doet Mee! breiden we de bestaande samenwerking met scholen en gemeenten verder uit. We betrekken hen bij het vernieuwen van de middelen en werkvormen die we inzetten om jongeren te bereiken. We richten ons op het gezamenlijk belang om het eigenaarschap te vergroten.

  3. De Jongerenraad brengt adviezen uit over actuele provinciale onderwerpen. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de opkomstbevordering van de Statenverkiezingen en wordt de door hen opgedane kennis en ervaring ingezet om nieuwe jongerenraden in gemeenten te stimuleren en bestaande jongerenraden verder te laten groeien.

  4. Wij ontplooien opkomst bevorderende activiteiten ten behoeve van de provinciale verkiezingen van maart 2019. We genereren aandacht voor de Europese verkiezingen van mei 2019 en het belang daarvan voor Overijssel.

  5. We zorgen voor kruisbestuiving tussen (Overijsselse) onderwijs en onderzoeksinstellingen en het Overijssels openbaar bestuur op kennis en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Zo ontwikkelen we samen met ROC’s in Overijssel een programma burgerschap. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid van onderzoek naar het vertrouwen in het openbaar bestuur in Overijssel en de manier waarop dit vertrouwen kan worden beïnvloed.

    We zorgen voor kruisbestuiving tussen (Overijsselse) onderwijs en onderzoeksinstellingen en het Overijssels openbaar bestuur op kennis en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Zo ontwikkelen we samen met ROC’s in Overijssel een programma burgerschap. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid van onderzoek naar het vertrouwen in het openbaar bestuur in Overijssel en de manier waarop dit vertrouwen kan worden beïnvloed.

  6. We investeren in het monitoren en meetbaar maken van de maatschappelijke impact van onze inzet op kwaliteit openbaar bestuur. Het gaat specifiek om: communicatie instrumentarium; inzet social media; lobby-inzet; experimenten eigentijds bestuur; Overijssel Doet Mee!). Hiermee sluiten we aan bij de ontwikkeling naar een betekenisvolle P&C-cyclus.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.