5.1 Ondernemers vestigen in Overijssel

Omdat wij zorgen voor goede werklocaties, is het voor bedrijven aantrekkelijk zich in Overijssel te vestigen of gevestigd te blijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid. We richten ons de komende jaren op het beheer/onderhoud en transformatie van de voorraad werklocaties. Tegelijkertijd werken we aan gespecialiseerde werkomgevingen. Topwerklocaties met (inter)nationale ontsluiting en speciale faciliteiten, zoals Technology Base (bij luchthaven Twente).

Context

Het ruimtelijk – economisch beeld van Overijssel is divers. De regio’s Zwolle en Stedendriehoek (in een rij middelgrote steden van Zwolle via Deventer / Apeldoorn, Arnhem / Nijmegen, ’s-Hertogenbosch, Tilburg tot Breda) omvatten een veelzijdige en diverse economie. Zowel de eigen economische ontwikkelingsmogelijkheden als een gunstige uitgangspositie voor het opvangen van ondernemingen vanuit de Randstad, vormen sterke punten van deze regio’s. De regio Twente heeft een industrieel technologisch hoogwaardig profiel (high tech systems and materials). De markt voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel) is op veel plekken in Overijssel een krimp of vernieuwingsmarkt. Door de ontwikkeling naar een kennisintensieve economie veranderen de eisen aan werklocaties. Over het terugdringen van het overaanbod van bedrijventerreinen zijn in 2017 met de Overijsselse gemeenten afspraken gemaakt.