9.1 Samen maken we Overijssel

Sociale Kwaliteit wordt in Overijssel gekarakteriseerd door ‘noaberschap’,  Overijsselaars die zich inzetten voor hun eigen woon- werk- en leefomgeving. Wij stimuleren initiatieven die de zelfstandigheid van (kwetsbare) inwoners vergroten, die bijdragen aan krachtige lokale gemeenschappen. Wij geven vorm aan het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring.

Context

Er ontstaan steeds meer initiatieven die bijdragen aan een grotere zelfstandigheid van inwoners van Overijssel, op het brede terrein van wonen, werken en leven. We geloven in de kracht van goede ideeën. Door in een vroeg stadium te luisteren naar plannen en te investeren met tijd, aandacht, netwerk en expertise helpen we initiatiefnemers - lokale groepen, maatschappelijke organisaties, verenigingen en gemeenten - verder. Deze eigentijdse manier van werken doet recht aan de inzet van overheden en initiatiefnemers in een veranderende samenleving, waarbij het flexibel inspelen op ontwikkelingen en delen van kennis belangrijk zijn. Wij hebben een belangrijke rol in het verbinden van gemeenten, het veld en lokale initiatiefnemers. Deze is complementair aan gemeentelijke inzet. De kennis en ervaring die lokaal ontstaat, is bruikbaar voor alle Overijsselaars.

Wij blijven investeren in projecten, pilots en experimenten die bijdragen aan het zelf organiserend vermogen van inwoners van Overijsel. Dit blijven we doen vanuit de vier bestaande prestatielijnen: gezond bewegen, zelfstandig leven, Overijssels Noaberschap en delen en leren. In 2019 ligt daarbij de nadruk op het versterken van netwerken in breedtesport en talentontwikkeling en het uitvoeren van projecten die bijdragen een meer bewegen.