1.1.6 Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte

Afwegingen over het gebruik van de ondergrond maken onderdeel uit van integrale ruimtelijke ordening voor bovengrond en ondergrond (driedimensionale benadering). Zo kan de ondergrond een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatopgave.

Context

We hebben het beleid zoals vastgesteld in 2017 verwerkt in de Omgevingsvisie. We versterken de informatiebasis zodat wij en onze partners over goede informatie beschikken over de ondergrond. We stimuleren dat wij zelf en onze partners de maatschappelijke opgaven driedimensionaal meenemen in ruimtelijke afwegingen. Hierbij ligt een relatie met de bodemsaneringproblematiek (zie beleidsdoel 2.3) en de taken op het gebied van grond- en drinkwater (zie prestatie 1.5.3).

Acties

  1. We stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven en we ondersteunen dit proces van regionale samenwerking.

  2. We doen en ondersteunen onderzoeken die de informatiebasis over de ondergrond versterken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee