4.5 Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen

Naast het realiseren van economische bereikbaarheid staat het bevorderen van de verkeersveiligheid centraal. Samen met onze partners, zoals ROV Oost Nederland, politie en andere wegbeheerders, willen we in 2020 het aantal verkeersdoden met 53% en ernstig gewonden met 34% verminderen ten opzichte van 2002.

Context

Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak met (nieuwe) partners en stakeholders. Bijvoorbeeld door een combinatie met voorlichting en educatie integrale veiligheid. Andere kansrijke beleidsvelden zijn ruimtelijke ordening, volksgezondheid en onderwijs. Ook het sluiten van 'safety deals' met verschillende maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven biedt kansen om bewust veiliger gedrag te stimuleren.