7.2 Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving

Voor goed openbaar bestuur is het van belang dat wij als overheid alert en met een open blik kijken naar de ontwikkelingen in de samenleving. Dit doen wij omdat we tijdig en adequaat in willen spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur en de democratie. Daarom volgen wij de trends en ontwikkelingen en vertalen we de gevolgen daarvan naar ons handelen en het handelen van de overheid in bredere zin.

Context

De kwaliteit van het openbaar bestuur bepalen we met elkaar; overheden en samenleving. Voor ons is het daarom essentieel dat we de relevantie en gevolgen van trends en ontwikkelingen die ingrijpen op het openbaar bestuur in Overijssel met onze partners en inwoners in Overijssel bespreken en bepalen, en zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars ervaringen.