4.6.5 N50

In het BO Mirt 2017 zijn afspraken gemaakt over de planning van de opwaardering van de N50 Kampen - Kampen Zuid tot 2x2 100 km uur autoweg. In december 2017 is de startbeslissing genomen. De studie naar ontwerp en raming wordt uitgevoerd in 2019.

Context

In 2019 zal het Rijk de studie naar ontwerp en raming uitvoeren. Uitvoering wegvak Kampen Zuid-Kampen vindt in 2021 plaats.

Acties

  1. Wij verlenen medewerking aan de planstudie N50 Kampen Zuid-Kampen (trekker RWS), start januari 2019.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website N50 / N307