2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Door uitvoering van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel leveren wij een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid rond bedrijven en infrastructuur.

Context

Wij zetten het verlengde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO) voort. Het MEVO beschrijft de uitvoering van lokale externe veiligheidstaken. Het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) zou eindigen na 2018 maar het ministerie heeft besloten het IOV met in ieder geval één jaar te verlengen. Tot 2018 lag de uitvoering van externe veiligheidstaken bij het Kennispunt Externe Veiligheid van de beide regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Met de transformatie van de RUD’s naar de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente per 1 januari 2018 hebben wij besloten de omgevingsdiensten voor dezelfde prestaties rechtstreeks te subsidiëren in plaats van de afzonderlijke gemeenten. Beide omgevingsdiensten werken in opdracht van de gemeenten en provincie verder aan de verbetering van de externe veiligheid door bedrijven (opslag, transport en bewerking van gevaarlijke stoffen) en het vervoer over weg, spoor, vaarweg en door buisleiding in Overijssel. Een rechtstreekste toekenning van de IOV-middelen door ons aan de omgevingsdiensten is in het belang van de opbouw van robuuste diensten.

Acties

  1. Wij subsidiëren omgevingsdiensten om overheden te adviseren bij de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid (zoals vergunningverlening en toezicht, bestemmingsplannen, risicoregistratie en vervoer gevaarlijke stoffen).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Voor 1 mei 2019 hebben wij aan de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente een MEVO-subsidie verleend.