20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.

Prestaties / Beleidsdoel

KVO/NN

L/B/S

Primitieve begroting

Door-gevoerde wijzigingen

Actuele begroting

Realisatie tot 7 mei

Ruimte

20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.

20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

18.181

18.181

772

17.409

20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen

Baten

354.145

722

354.867

314.969

39.897

Saldo

335.964

722

336.686

314.197

22.488

20.00.1 Lokale heffingen

Lasten

Baten

109.100

109.100

111.300

-2.200

Saldo

109.100

109.100

111.300

-2.200

20.00.1 Lokale heffingen

20.00.2 Algemene uitkeringen

Lasten

Baten

199.222

722

199.944

199.944

Saldo

199.222

722

199.944

199.944

20.00.2 Algemene uitkeringen

20.00.3 Dividend

Lasten

-5

-5

-5

Baten

21.217

21.217

21.217

Saldo

21.222

21.222

21.222

20.00.3 Dividend

20.00.4 Saldo financieringsfunctie

Lasten

2.736

2.736

2.736

Baten

24.606

24.606

3.721

20.885

Saldo

21.870

21.870

3.721

18.149

20.00.4 Saldo financieringsfunctie

20.00.5 Overige alg. dekkingsmiddelen

Lasten

15.450

15.450

772

14.678

Baten

5

-5

Saldo

-15.450

-15.450

-767

-14.683

20.00.5 Overige alg. dekkingsmiddelen

Totaal:

20.00

Lasten

18.181

18.181

772

17.409

Baten

354.145

722

354.867

314.969

39.897

Saldo

335.964

722

336.686

314.197

22.488

20.20 Onvoorzien

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

250

250

250

20.20 Onvoorzien

Baten

Saldo

-250

-250

-250

20.20.1 Onvoorzien

Lasten

250

250

250

Baten

Saldo

-250

-250

-250

20.20.1 Onvoorzien

Totaal:

20.20

Lasten

250

250

250

Baten

Saldo

-250

-250

-250

20.30 Mutaties algemene reserve

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

115.384

21.489

136.873

79.570

57.303

20.30 Mutaties algemene reserve

Baten

41.722

83.431

125.153

10.000

115.153

Saldo

-73.662

61.942

-11.720

-69.570

57.850

20.30.001 Mutaties algemene reserve I

Lasten

59.815

21.489

81.304

79.570

1.734

Baten

41.722

83.431

125.153

10.000

115.153

Saldo

-18.093

61.942

43.849

-69.570

113.419

20.30.001 Mutaties algemene reserve I

20.30.002 Mutaties algemene reserve S

Lasten

55.569

55.569

55.569

Baten

Saldo

-55.569

-55.569

-55.569

20.30.002 Mutaties algemene reserve S

Totaal:

20.30

Lasten

115.384

21.489

136.873

79.570

57.303

Baten

41.722

83.431

125.153

10.000

115.153

Saldo

-73.662

61.942

-11.720

-69.570

57.850

20.31 Mutaties reserve bodemsanering

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

8.145

8.145

8.145

20.31 Mutaties reserve bodemsanering

Baten

5.806

1.744

7.550

8.119

-569

Saldo

-2.340

1.744

-596

8.119

-8.714

20.31.116 Mutaties bodemsanering 116

Lasten

Baten

186

119

305

305

Saldo

186

119

305

305

20.31.116 Mutaties bodemsanering 116

20.31.232 Mutaties bodemsanering 232

Lasten

8.145

8.145

8.145

Baten

830

830

830

Saldo

-7.316

-7.316

-7.316

20.31.232 Mutaties bodemsanering 232

20.31.233 Mut. bodemsanering 233 Gijmink

Lasten

Baten

4.720

4.720

7.628

-2.908

Saldo

4.720

4.720

7.628

-2.908

20.31.233 Mut. bodemsanering 233 Gijmink

20.31.234 Mut. bodemsanering 234 Olasfa

Lasten

Baten

70

1.625

1.695

491

1.204

Saldo

70

1.625

1.695

491

1.204

20.31.234 Mut. bodemsanering 234 Olasfa

Totaal:

20.31

Lasten

8.145

8.145

8.145

Baten

5.806

1.744

7.550

8.119

-569

Saldo

-2.340

1.744

-596

8.119

-8.714

20.32 Mutaties reserve mob. projecten

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

570

570

570

20.32 Mutaties reserve mob. projecten

Baten

49.053

2.142

51.195

51.195

Saldo

48.483

2.142

50.625

50.625

20.32.499 Mut. Res.mob proj.V&V 4xx

Lasten

570

570

570

Baten

49.053

2.142

51.195

51.195

Saldo

48.483

2.142

50.625

50.625

20.32.499 Mut. Res.mob proj.V&V 4xx

Totaal:

20.32

Lasten

570

570

570

Baten

49.053

2.142

51.195

51.195

Saldo

48.483

2.142

50.625

50.625

20.33 Mutaties reserve openbaar vervoer

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

30.000

30.000

30.000

20.33 Mutaties reserve openbaar vervoer

Baten

35.605

35.605

35.605

Saldo

5.605

5.605

5.605

20.33.423 Mut. res. openbaar vervoer 423

Lasten

30.000

30.000

30.000

Baten

35.605

35.605

35.605

Saldo

5.605

5.605

5.605

20.33.423 Mut. res. openbaar vervoer 423

Totaal:

20.33

Lasten

30.000

30.000

30.000

Baten

35.605

35.605

35.605

Saldo

5.605

5.605

5.605

20.34 Mutaties reserve Verkeer & Vervoer

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

48.055

6.201

54.256

54.256

20.34 Mutaties reserve Verkeer & Vervoer

Baten

Saldo

-48.055

-6.201

-54.256

-54.256

20.34.423 Mut. res. Verkeer&Vervoer 423

Lasten

48.055

6.201

54.256

54.256

Baten

Saldo

-48.055

-6.201

-54.256

-54.256

20.34.423 Mut. res. Verkeer&Vervoer 423

Totaal:

20.34

Lasten

48.055

6.201

54.256

54.256

Baten

Saldo

-48.055

-6.201

-54.256

-54.256

20.35 Mutaties res dekking kapitaallaste

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

13.847

13.847

13.847

20.35 Mutaties res dekking kapitaallaste

Baten

665

16

681

681

Saldo

665

-13.831

-13.167

-13.167

20.35.464. Mutaties RDKA 464

Lasten

192

192

192

Baten

Saldo

-192

-192

-192

20.35.464. Mutaties RDKA 464

20.35.466 Mutaties RDKA 466

Lasten

13.516

13.516

13.516

Baten

Saldo

-13.516

-13.516

-13.516

20.35.466 Mutaties RDKA 466

20.35.468 Mutaties RDKA 468

Lasten

Baten

292

292

292

Saldo

292

292

292

20.35.468 Mutaties RDKA 468

20.35.469 Mutaties RDKA 469

Lasten

123

123

123

Baten

221

221

221

Saldo

221

-123

98

98

20.35.469 Mutaties RDKA 469

20.35.471 Mutaties RDKA 471

Lasten

16

16

16

Baten

109

16

125

125

Saldo

109

109

109

20.35.471 Mutaties RDKA 471

20.35.472 Mutaties RDKA 472

Lasten

Baten

43

43

43

Saldo

43

43

43

20.35.472 Mutaties RDKA 472

Totaal:

20.35

Lasten

13.847

13.847

13.847

Baten

665

16

681

681

Saldo

665

-13.831

-13.167

-13.167

20.36 Mutaties reserve Europese progr.

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

4.331

4.331

4.331

20.36 Mutaties reserve Europese progr.

Baten

4.076

128

4.204

4.204

Saldo

-255

128

-127

-4.331

4.204

20.36.533 Mut. res. Europese progr 533

Lasten

4.331

4.331

4.331

Baten

4.076

128

4.204

4.204

Saldo

-255

128

-127

-4.331

4.204

20.36.533 Mut. res. Europese progr 533

Totaal:

20.36

Lasten

4.331

4.331

4.331

Baten

4.076

128

4.204

4.204

Saldo

-255

128

-127

-4.331

4.204

20.37 Mutaties reserve Natuurnetwerk

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

908

4.179

5.087

5.087

20.37 Mutaties reserve Natuurnetwerk

Baten

106.726

106.726

21.652

85.074

Saldo

105.818

-4.179

101.639

21.652

79.987

20.37.311 Mut. res. Natuurnetwerk 311

Lasten

Baten

197

197

10

187

Saldo

197

197

10

187

20.37.311 Mut. res. Natuurnetwerk 311

20.37.313 Mut. res. Natuurnetwerk 313

Lasten

Baten

17.438

17.438

15.422

2.017

Saldo

17.438

17.438

15.422

2.017

20.37.313 Mut. res. Natuurnetwerk 313

20.37.314 Mut. res. Natuurnetwerk 314

Lasten

Baten

3.787

3.787

3.787

Saldo

3.787

3.787

3.787

20.37.314 Mut. res. Natuurnetwerk 314

20.37.322 Mut. res. Natuurnetwerk 322

Lasten

Baten

323

323

323

Saldo

323

323

323

20.37.322 Mut. res. Natuurnetwerk 322

20.37.323 Mut. res. Natuurnetwerk 323

Lasten

Baten

3.400

3.400

56

3.344

Saldo

3.400

3.400

56

3.344

20.37.323 Mut. res. Natuurnetwerk 323

20.37.338 Mut. res. Natuurnetwerk 338

Lasten

Baten

1.690

1.690

22

1.668

Saldo

1.690

1.690

22

1.668

20.37.338 Mut. res. Natuurnetwerk 338

20.37.812 Mut. res. Natuurnetwerk 812

Lasten

908

4.179

5.087

5.087

Baten

79.892

79.892

6.143

73.749

Saldo

78.984

-4.179

74.805

6.143

68.662

20.37.812 Mut. res. Natuurnetwerk 812

Totaal:

20.37

Lasten

908

4.179

5.087

5.087

Baten

106.726

106.726

21.652

85.074

Saldo

105.818

-4.179

101.639

21.652

79.987

20.38 Mutaties reserve provinciale infra

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

48

48

48

20.38 Mutaties reserve provinciale infra

Baten

Saldo

-48

-48

-48

20.38.463 Mut res provinciale infra 463

Lasten

48

48

48

Baten

Saldo

-48

-48

-48

20.38.463 Mut res provinciale infra 463

Totaal:

20.38

Lasten

48

48

48

Baten

Saldo

-48

-48

-48

20.39 Mutaties reserve waterwegen

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

212

-135

77

77

20.39 Mutaties reserve waterwegen

Baten

Saldo

-212

135

-77

-77

20.39.471 Mut. reserve waterwegen 471

Lasten

212

-135

77

77

Baten

Saldo

-212

135

-77

-77

20.39.471 Mut. reserve waterwegen 471

Totaal:

20.39

Lasten

212

-135

77

77

Baten

Saldo

-212

135

-77

-77

20.40 Mutaties reserve drinkwater

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

20.40 Mutaties reserve drinkwater

Baten

1.072

1.072

38

1.035

Saldo

1.072

1.072

38

1.035

20.40.153 Mut. reserve drinkwater 153

Lasten

Baten

1.072

1.072

38

1.035

Saldo

1.072

1.072

38

1.035

20.40.153 Mut. reserve drinkwater 153

Totaal:

20.40

Lasten

Baten

1.072

1.072

38

1.035

Saldo

1.072

1.072

38

1.035

20.41 Mutaties res. afrekening pMJP/ILG

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

20.41 Mutaties res. afrekening pMJP/ILG

Baten

75

2.000

2.075

94

1.981

Saldo

75

2.000

2.075

94

1.981

20.41.323 Mut. res. afr. pMJP/ILG 323

Lasten

Baten

2.000

2.000

29

1.971

Saldo

2.000

2.000

29

1.971

20.41.323 Mut. res. afr. pMJP/ILG 323

20.41.335 Mut. res. afr. pMJP/ILG 335

Lasten

Baten

75

75

65

10

Saldo

75

75

65

10

20.41.335 Mut. res. afr. pMJP/ILG 335

Totaal:

20.41

Lasten

Baten

75

2.000

2.075

94

1.981

Saldo

75

2.000

2.075

94

1.981

20.42 Mutaties reserve UKvO

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

10.450

37.589

48.039

17.580

30.459

20.42 Mutaties reserve UKvO

Baten

56.866

37.892

94.759

16.234

78.525

Saldo

46.416

303

46.720

-1.346

48.066

20.42.112 Mutaties reserve UKvO 112

Lasten

Baten

157

157

75

82

Saldo

157

157

75

82

20.42.112 Mutaties reserve UKvO 112

20.42.113 Mutaties reserve UKvO 113

Lasten

Baten

885

885

257

628

Saldo

885

885

257

628

20.42.113 Mutaties reserve UKvO 113

20.42.121 Mutaties reserve UKvO 121

Lasten

500

500

500

Baten

500

205

705

317

388

Saldo

205

205

-183

388

20.42.121 Mutaties reserve UKvO 121

20.42.132 Mutaties reserve UKvO 132

Lasten

1.000

1.000

1.000

Baten

2.000

727

2.727

460

2.267

Saldo

2.000

-273

1.727

-540

2.267

20.42.132 Mutaties reserve UKvO 132

20.42.143 Mutaties reserve UKvO 143

Lasten

Baten

522

1.843

2.365

1.771

594

Saldo

522

1.843

2.365

1.771

594

20.42.143 Mutaties reserve UKvO 143

20.42.211 Mutaties reserve UKvO 211

Lasten

1.500

1.500

1.500

Baten

7.400

7.400

1.601

5.799

Saldo

7.400

-1.500

5.900

101

5.799

20.42.211 Mutaties reserve UKvO 211

20.42.242 Mutaties reserve UKvO 242

Lasten

5.250

5.250

5.250

Baten

700

200

900

125

775

Saldo

700

-5.050

-4.350

125

-4.475

20.42.242 Mutaties reserve UKvO 242

20.42.251 Mutaties reserve UKvO 251

Lasten

Baten

750

300

1.050

49

1.001

Saldo

750

300

1.050

49

1.001

20.42.251 Mutaties reserve UKvO 251

20.42.252 Mutaties reserve UKvO 252

Lasten

Baten

165

165

165

Saldo

165

165

165

20.42.252 Mutaties reserve UKvO 252

20.42.253 Mutaties reserve UKvO 253

Lasten

2.000

2.000

2.000

Baten

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

20.42.253 Mutaties reserve UKvO 253

20.42.315 Mutaties reserve UKvO 315

Lasten

Baten

1.250

1.250

2.500

2.500

Saldo

1.250

1.250

2.500

2.500

20.42.315 Mutaties reserve UKvO 315

20.42.323 Mutaties reserve UKvO 323

Lasten

Baten

1.850

4.537

6.387

441

5.945

Saldo

1.850

4.537

6.387

441

5.945

20.42.323 Mutaties reserve UKvO 323

20.42.333 Mutaties reserve UKvO 333

Lasten

200

200

200

Baten

123

123

34

89

Saldo

-77

-77

-166

89

20.42.333 Mutaties reserve UKvO 333

20.42.335 Mutaties reserve UKvO 335

Lasten

75

75

75

Baten

75

75

65

10

Saldo

-10

10

20.42.335 Mutaties reserve UKvO 335

20.42.344 Mutaties reserve UKvO 344

Lasten

Baten

1.160

2.261

3.421

155

3.266

Saldo

1.160

2.261

3.421

155

3.266

20.42.344 Mutaties reserve UKvO 344

20.42.346 Mutaties reserve UKvO 346

Lasten

Baten

1.300

700

2.000

11

1.989

Saldo

1.300

700

2.000

11

1.989

20.42.346 Mutaties reserve UKvO 346

20.42.413 Mutaties reserve UKvO 413

Lasten

Baten

2.000

2.000

57

1.943

Saldo

2.000

2.000

57

1.943

20.42.413 Mutaties reserve UKvO 413

20.42.421 Mutaties reserve UKvO 421

Lasten

Baten

1.260

1.260

157

1.103

Saldo

1.260

1.260

157

1.103

20.42.421 Mutaties reserve UKvO 421

20.42.423 Mutaties reserve UKvO 423

Lasten

Baten

235

235

235

Saldo

235

235

235

20.42.423 Mutaties reserve UKvO 423

20.42.425 Mutaties reserve UKvO 425

Lasten

Baten

200

200

200

Saldo

200

200

200

20.42.425 Mutaties reserve UKvO 425

20.42.426 Mutaties reserve UKvO 426

Lasten

Baten

2.700

2.700

810

1.890

Saldo

2.700

2.700

810

1.890

20.42.426 Mutaties reserve UKvO 426

20.42.431 Mutaties reserve UKvO 431

Lasten

Baten

2.700

2.700

75

2.625

Saldo

2.700

2.700

75

2.625

20.42.431 Mutaties reserve UKvO 431

20.42.441 Mutaties reserve UKvO 441

Lasten

Baten

508

125

633

192

441

Saldo

508

125

633

192

441

20.42.441 Mutaties reserve UKvO 441

20.42.442 Mutaties reserve UKvO 442

Lasten

Baten

989

989

30

959

Saldo

989

989

30

959

20.42.442 Mutaties reserve UKvO 442

20.42.464 Mutaties reserve UKvO 464

Lasten

Baten

1.394

600

1.994

1.994

Saldo

1.394

600

1.994

1.994

20.42.464 Mutaties reserve UKvO 464

20.42.466 Mutaties reserve UKvO 466

Lasten

Baten

456

456

456

Saldo

456

456

456

20.42.466 Mutaties reserve UKvO 466

20.42.481 Mutaties reserve UKvO 481

Lasten

Baten

151

151

151

Saldo

151

151

151

20.42.481 Mutaties reserve UKvO 481

20.42.511 Mutaties reserve UKvO 511

Lasten

Baten

400

171

571

31

541

Saldo

400

171

571

31

541

20.42.511 Mutaties reserve UKvO 511

20.42.512 Mutaties reserve UKvO 512

Lasten

Baten

150

120

270

4

267

Saldo

150

120

270

4

267

20.42.512 Mutaties reserve UKvO 512

20.42.513 Mutaties reserve UKvO 513

Lasten

Baten

900

900

900

Saldo

900

900

900

20.42.513 Mutaties reserve UKvO 513

20.42.514 Mutaties reserve UKvO 514

Lasten

Baten

2.016

2.016

2.016

Saldo

2.016

2.016

2.016

20.42.514 Mutaties reserve UKvO 514

20.42.521 Mutaties reserve UKvO 521

Lasten

Baten

450

1.080

1.530

791

739

Saldo

450

1.080

1.530

791

739

20.42.521 Mutaties reserve UKvO 521

20.42.522 Mutaties reserve UKvO 522

Lasten

Baten

894

894

46

848

Saldo

894

894

46

848

20.42.522 Mutaties reserve UKvO 522

20.42.523 Mutaties reserve UKvO 523

Lasten

1.250

1.250

1.250

Baten

1.250

150

1.400

102

1.298

Saldo

1.250

-1.100

150

-1.148

1.298

20.42.523 Mutaties reserve UKvO 523

20.42.531 Mutaties reserve UKvO 531

Lasten

20.000

20.000

20.000

Baten

1.591

-436

1.154

267

888

Saldo

1.591

-20.436

-18.846

267

-19.112

20.42.531 Mutaties reserve UKvO 531

20.42.532 Mutaties reserve UKvO 532

Lasten

2.000

1.180

3.180

3.180

Baten

5.625

3.351

8.976

304

8.672

Saldo

3.625

2.171

5.796

-2.876

8.672

20.42.532 Mutaties reserve UKvO 532

20.42.541 Mutaties reserve UKvO 541

Lasten

Baten

2.611

1.493

4.104

705

3.399

Saldo

2.611

1.493

4.104

705

3.399

20.42.541 Mutaties reserve UKvO 541

20.42.542 Mutaties reserve UKvO 542

Lasten

Baten

450

109

559

559

Saldo

450

109

559

559

20.42.542 Mutaties reserve UKvO 542

20.42.543 Mutaties reserve UKvO 543

Lasten

Baten

500

155

655

33

623

Saldo

500

155

655

33

623

20.42.543 Mutaties reserve UKvO 543

20.42.551 Mutaties reserve UKvO 551

Lasten

-75

5.209

5.134

-75

5.209

Baten

2.610

97

2.707

398

2.310

Saldo

2.685

-5.112

-2.427

473

-2.899

20.42.551 Mutaties reserve UKvO 551

20.42.552 Mutaties reserve UKvO 552

Lasten

Baten

1.284

85

1.369

728

641

Saldo

1.284

85

1.369

728

641

20.42.552 Mutaties reserve UKvO 552

20.42.612 Mutaties reserve UKvO 612

Lasten

1.800

1.800

1.800

Baten

518

394

913

383

530

Saldo

-1.282

394

-887

-1.417

530

20.42.612 Mutaties reserve UKvO 612

20.42.613 Mutaties reserve UKvO 613

Lasten

300

300

300

Baten

642

126

768

119

649

Saldo

342

126

468

-181

649

20.42.613 Mutaties reserve UKvO 613

20.42.621 Mutaties reserve UKvO 621

Lasten

1.500

1.500

1.500

Baten

750

750

625

125

Saldo

-750

-750

-875

125

20.42.621 Mutaties reserve UKvO 621

20.42.622 Mutaties reserve UKvO 622

Lasten

770

770

770

Baten

844

35

880

584

296

Saldo

74

35

110

-186

296

20.42.622 Mutaties reserve UKvO 622

20.42.631 Mutaties reserve UKvO 631

Lasten

2.102

2.102

2.102

Baten

1.020

2

1.022

1.007

15

Saldo

-1.082

2

-1.080

-1.094

15

20.42.631 Mutaties reserve UKvO 631

20.42.632 Mutaties reserve UKvO 632

Lasten

1.429

1.429

1.429

Baten

890

19

909

790

119

Saldo

-539

19

-519

-639

119

20.42.632 Mutaties reserve UKvO 632

20.42.633 Mutaties reserve UKvO 633

Lasten

50

50

50

Baten

525

2

527

442

85

Saldo

475

2

477

392

85

20.42.633 Mutaties reserve UKvO 633

20.42.641 Mutaties reserve UKvO 641

Lasten

Baten

2

2

2

Saldo

2

2

2

20.42.641 Mutaties reserve UKvO 641

20.42.711 Mutaties reserve UKvO 711

Lasten

Baten

242

40

282

10

272

Saldo

242

40

282

10

272

20.42.711 Mutaties reserve UKvO 711

20.42.712 Mutaties reserve UKvO 712

Lasten

Baten

5

5

5

Saldo

5

5

5

20.42.712 Mutaties reserve UKvO 712

20.42.713 Mutaties reserve UKvO 713

Lasten

Baten

50

50

50

Saldo

50

50

50

20.42.713 Mutaties reserve UKvO 713

20.42.722 Mutaties reserve UKvO 722

Lasten

Baten

720

720

12

708

Saldo

720

720

12

708

20.42.722 Mutaties reserve UKvO 722

20.42.723 Mutaties reserve UKvO 723

Lasten

Baten

230

230

230

Saldo

230

230

230

20.42.723 Mutaties reserve UKvO 723

20.42.731 Mutaties reserve UKvO 731

Lasten

Baten

10

10

10

Saldo

10

10

10

20.42.731 Mutaties reserve UKvO 731

20.42.732 Mutaties reserve UKvO 732

Lasten

Baten

60

60

60

Saldo

60

60

60

20.42.732 Mutaties reserve UKvO 732

20.42.734 Mutaties reserve UKvO 734

Lasten

Baten

300

300

64

236

Saldo

300

300

64

236

20.42.734 Mutaties reserve UKvO 734

20.42.811 Mutaties reserve UKvO 811

Lasten

Baten

145

145

78

67

Saldo

145

145

78

67

20.42.811 Mutaties reserve UKvO 811

20.42.813 Mutaties reserve UKvO 813

Lasten

Baten

1.925

1.038

2.963

830

2.133

Saldo

1.925

1.038

2.963

830

2.133

20.42.813 Mutaties reserve UKvO 813

20.42.814 Mutaties reserve UKvO 814

Lasten

Baten

439

439

247

192

Saldo

439

439

247

192

20.42.814 Mutaties reserve UKvO 814

20.42.815 Mutaties reserve UKvO 815

Lasten

Baten

1.500

11.000

12.500

55

12.445

Saldo

1.500

11.000

12.500

55

12.445

20.42.815 Mutaties reserve UKvO 815

Totaal:

20.42

Lasten

10.450

37.589

48.039

17.580

30.459

Baten

56.866

37.892

94.759

16.234

78.525

Saldo

46.416

303

46.720

-1.346

48.066

20.43 Mutaties reserve ZON

Overige prestaties beleidsdoel:

Lasten

1.936

1.936

1.936

20.43 Mutaties reserve ZON

Baten

1.845

1.845

1.845

Saldo

-92

-92

-92

20.43.151.19 Mut.reserve ZON

Lasten

1.936

1.936

1.936

Baten

1.845

1.845

1.845

Saldo

-92

-92

-92

20.43.151.19 Mut.reserve ZON

Totaal:

20.43

Lasten

1.936

1.936

1.936

Baten

1.845

1.845

1.845

Saldo

-92

-92

-92

Totaal:

20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.

Lasten

236.535

85.107

321.642

102.253

219.389

Baten

655.811

129.920

785.731

371.106

414.625

Saldo

419.276

44.813

464.089

268.853

195.236

Totaal:

kerntaken

Lasten

236.535

85.107

321.642

102.253

219.389

Baten

655.811

129.920

785.731

371.106

414.625

Saldo

419.276

44.813

464.089

268.853

195.236