4.4.4 Monitoren goederenvervoer over spoor

Voor het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid zoeken we met het Rijk naar een evenwichtige oplossing voor het in de toekomst (mogelijk) toenemende aantal goederentreinen in Overijssel.

Context

Door het besluit van de staatssecretaris medio 2014 om de definitieve besluitvorming over de routekeuze in Oost-Nederland van goederentreinen in het kader van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer uit te stellen tot 2020, bestaat onze rol de komende jaren uit het nauwlettend in de gaten houden van de treingoederenvervoerprognoses en daadwerkelijk gerealiseerde aantallen. Daarbij hebben gevaarlijke stoffen onze bijzondere aandacht. Indien deze fors gaan stijgen, nemen we contact met het Rijk op.

Acties

  1. Tot de 1e helft van 2019 laten de overheden langs het spoor in Oost-Nederland geluidmetingen (en op een punt ook trillingsmetingen) verrichten. In de tweede helft van 2018 vindt een evaluatie plaats (van 5 jaar meten) en wordt gezamenlijk bepaald of de metingen nog, en zo ja hoe lang, gecontinueerd worden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel monitort de gemaakte afspraken door het Rijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website ProRail Goederenroute Oost-Nederland https://www.prorail.nl/projecten/goederenroute-oost-nederland