1.5.3 Waarborgen beschikbaarheid en kwaliteit drinkwater en grondwater

We hebben tot taak de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Dit betekent voldoende bronnen en voldoende bescherming.

Context

De drinkwatervoorziening is een groot openbaar belang en een belangrijke wettelijke provinciale taak is. Locaties voor het winnen van drinkwater moeten goed worden ingepast in de omgeving. Onze inzet daarbij is het versterken van functies, die goed samengaan met de winning van drinkwater. De bescherming vraagt voortdurende aandacht en we verkennen hoe we de drinkwatervoorziening in de toekomst kunnen waarborgen (relatie met prestatie 1.5.2).

Acties

  1. Wij informeren u over de verkenning naar een robuuste drinkwatervoorziening voor de lange termijn en de gevolgen daarvan voor Overijssel.

  2. Wij voeren het uitvoeringsprogramma 2017-2019 onder de integrale overeenkomst met Vitens uit en informeren u over de voortgang.

  3. Wij voeren samen met onze partners de regionale uitvoeringsovereenkomst 'aanvullende aanpak nitraat uitspoeling' uit en informeren u over de voortgang.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Deze rol past het beste bij de wettelijke taak die we hebben als provincie. Deze taak vullen we mede in met de verbonden partij Vitens N.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee