10.1 Sturing, beheersing en verantwoording

De organisatie stelt het bestuur en management in staat om eenvoudig te sturen en te verantwoorden op de realisatie van de doelen.

Context

Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop ze hun middelen inzetten. Wij hebben hiervoor de digitale portal ‘Staat van Overijssel’ ontwikkeld (www.destaatvan.overijssel.nl).