10.3.3 Versterken legitimatie van provinciaal bestuur

Transparante procedures waarin op basis van duidelijk vooraf bekendgemaakte criteria, binnen geldende termijnen, weloverwogen en goed gemotiveerde besluiten worden genomen, dragen bij aan de acceptatie van besluiten en de algemene tevredenheid van inwoners over hun bestuur.

Context

Hoewel het vertrouwen in de overheid onder invloed van de positieve economische ontwikkeling is toegenomen, is legitimatie van het bestuur een permanent aandachtspunt. Onze bestuursstijl beoogt enerzijds nadrukkelijker burgers zelf positie te geven. Dat vraagt om flexibele juridische procedures en criteria of zelfs de afwezigheid daarvan. Aan de andere kant kan die werkwijze op gespannen voet staan met beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en aldus bijdragen aan het gevoel van onrechtvaardigheid en afnemend vertrouwen. In dat potentiële spanningsveld streven wij optimale oplossingen na.

Acties

  1. Wij houden een klanttevredenheidsonderzoek onder bezwaarmakers

  2. Wij (her)benoemen externe voorzitters ten aanzien van hoor-en adviescommissies

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee