3.3.6 Versterken samenhang natuur en samenleving

Wij willen de betekenis van natuur voor mensen vergroten. We ontwikkelen, samen met onze partners en inwoners, nieuwe strategieën en instrumenten om de betekenis van natuur voor mensen te vergroten.

Context

Het provinciale natuurbeleid is verbreed naar beleven, benutten en beschermen. Daarmee is er meer aandacht voor het verbinden van natuur en samenleving. Samen met onze partners hebben we bepaald dat de vergroening van steden en dorpen en meer speelruimte voor kinderen in de natuur daarbij prioriteit heeft. Daarnaast richten we ons op het versterken van de relatie tussen de zorg en groen. Er bestaan diverse dwarsverbanden tussen natuur & samenleving en andere (provinciale) programma’s en acties, zoals het versterken van de samenhang tussen natuur en economie, het regionaal adaptatieplan, sociale kwaliteit en de actie Stimuleren natuurinclusief denken en werken (3.3.7).

Acties

  1. Samen met onze partners geven we uitvoering aan het Plan van Aanpak voor Groene Schoolpleinen.

  2. Samen met gemeenten en andere partners geven wij uitvoering aan het Plan van Aanpak voor Vergroening van Steden en Dorpen.

  3. Wij stimuleren maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling 'Natuur dichtbij' en prijsvraag Groen, Groener, Groenst.

  4. Wij bevorderen het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

In het tweede kwartaal publiceren we de handreiking voor natuurinclusief werken en het vergroenen van steden en dorpen.