9.1.3 Overijssels noaberschap

Wij dragen bij aan krachtige gemeenschappen door Overijssels noaberschap.

Context

Overijssel staat bekend om haar noaberschap. Dat zien wij terug in de vele maatschappelijke initiatieven, zoals (energie en zorg)coöperaties, visies op de lokale gemeenschap in de toekomst, sociaal ondernemerschap, de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties en andere ontmoetingsplaatsen. Bewoners, professionals en overheden doen hierin ervaring op, ook voor wat betreft hun rol en verantwoordelijkheid. We hebben ervaring opgedaan met nieuwe manieren van verantwoording van de investeringen in kleine lokale initiatieven die we in 2018 deden. Deze ervaringen ontwikkelen we door in 2019, zodat we met deze leereffecten nog beter in kunnen spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij maken via de regeling Samen voor Elkaar, lokale maatschappelijke initiatieven mogelijk.

  2. Wij investeren in bovenlokale maatschappelijke projecten, pilots en experimenten die bijdragen aan Overijssels noaberschap. De kennis en ervaring die initiatiefnemers daar opdoen benutten we voor het verbeteren van ons eigen beleid en stellen we actief beschikbaar.

  3. Wij jagen projecten aan die voor slimme verbindingen zorgen met andere programma's, bijvoorbeeld de ambitie voor het ontwikkelen van 'digitale dorpen'.

Toelichting op voortgang

De regeling Samen voor Elkaar is twee keer succesvol uitgevoerd (2017 en 2018). De financiering van maatschappelijke initiatieven verloopt in 2019 via de aanpak 4D (Durven, Denken, Delen, Doen) in samenwerking met Stimuland, waarin 5 zogenaamde 4D-makelaars investeren in lokale projecten als opvolging van de subsidieregeling Samen voor Elkaar.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit