5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019

Het programma 'Gastvrij Overijssel’ 2016 – 2019 verbindt partners (MKB Nederland, VNO-NCW, RECRON, HISWA, KHN, ANWB, Landschap Overijssel mede namens Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten, Marketing Oost, Saxion en Windesheim) in een gezamenlijke agenda voor de vrijetijdseconomie in Overijssel en beoogt het gezamenlijk ondernemerschap te stimuleren en te versterken. De partners zoeken ook verbinding met partijen uit sport, zorg, cultuur, natuur en onderwijs.

Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgesteld: ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’. Dit programma kent een omvang van € 40 miljoen en realiseert meer (internationale) bezoekers en meer bestedingen en daardoor meer banen. Wij participeren in dit programma (PS/2016/287) met een bijdrage van € 10 miljoen. Dit bedrag investeren wij in een aantal  projecten binnen de 5 hoofdlijnen van het programma, waaronder marketing, produktinnovatie en kennisoverdracht aan ondernemers. De overige middelen worden door gemeenten, bedrijfsleven en andere partijen (Europa, natuur- en cultuurorganisaties en kennisinstellingen)  ingebracht.

Acties

  1. Wij ondersteunen het Marketingprogramma van MarketingOost voor 2019 inclusief participatie in drie metrolijnen van NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen): Hanzesteden, Kastelen & buitenplaatsen en Water, waaraan de Liberation Route Europe (LRE) is toegevoegd. Deze lijnen benutten de (werkgelegenheids-) groei door internationaal toerisme.

  2. Wij ondersteunen zes tot tien innovatieve cross-over projecten in een voor- en najaarstender op het gebied van sport, zorg, cultuur, natuur en agro & food. Deze productinnovaties maken Overijssel gevarieerder en aantrekkelijker voor bezoekers en inwoners.

  3. Overijssel is een vijfsterren-provincie voor fietsen (predicaat Landelijk Fietsplatform). In het programma van de stichting '365-dagen fietsen in Overijssel' komen sport, bewegen, gezondheid en vrije tijd samen. Wij ondersteunen dit programma met middelen uit de economische én de mobiliteitsportefeuille ('Koersdocument Fiets'). Marketing Oost neemt het vijfsterren-predicaat op in haar marketingprogramma, waarin fietsen in Overijssel een prominente plaats heeft.

  4. Wij ondersteunen het programma voor ondernemers & onderwijs op basis van onderzoek in 2017 van Saxion Hogescholen (Hospitality Business School-HBS). Marketing Oost (incl. Kennispunt Oost) is projecttrekker.

    In 2019 wordt het programma 'TOTO' (Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers) voor de verbreding en verdieping van (nieuwe) markten en productontwikkeling voor (maximaal) 125 ondernemers uitgevoerd. MarketingOost (incl. KennispuntOost) is projecttrekker.

  5. Wij ondersteunen Gastvrij Overijssel door het benutten van onze contacten met Europese (regionale-) overheden, marketingorganisaties en bedrijven in het uitwisselen van kennis en ervaring tussen bedrijven uit het Europese topsegment rond doelgroepsegmentatie, bedrijfsinnovatie/ klimaatadaptatie en sectororganisatie. De focus ligt op Duitsland (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen), België (Vlaanderen) en Spanje (Catalunya).

  6. Wij voeren het meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn 2019-2021 uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Om het programma van Gastvrij overijssel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2019' (PS/2016/287) volledig tot besteding te laten komen, dient het restant UKvO voor deze prestatie aan de begroting te worden toegevoegd.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’ [PS/2016/287] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Eind 2019 presenteert Gastvrij Overijssel een nieuwe uitvoeringsprogramma waarin de ambities van de vrijetijdssector en de verlangens voor provinciale ondersteuning voor de periode 2020-2023 zijn opgenomen. Dit programma wordt aan Provinciale Staten voorgelegd.