2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen

Goed beheer van stortplaatsen beperkt het risico van aantasting van de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu.

Context

Vanuit onze wettelijke taak zorgen wij als fondsbeheerder voor continuïteit in financieel beheer voor nazorg stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek. Eens in de vijf jaar actualiseren we de nazorgplannen voor de drie stortplaatsen. In 2020 vindt de volgende actualisatie plaats.

Acties

  1. Wij stellen het jaarverslag 2018 en de begroting 2020 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.

  2. Met de exploitanten van de stortlocaties hebben wij bestuurlijk overleg.

Toelichting op voortgang

Het jaarverslag 2018 is opgesteld en wordt momenteel door de accountant gecontroleerd. Vaststelling hiervan zal plaatsvinden in het bestuurlijk overleg van 19 juni 2019.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van de wettelijke taak, wij doen dit door middel van de verbonden partij Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. Daarnaast zijn wij investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee