9.1.6 Delen en leren

Wij dragen bij aan een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit, waarin kennis wordt ontwikkeld, vergroot, beschikbaar gesteld en gedeeld en aandacht is voor talentontwikkeling.

Context

Er is in de Overijsselse samenleving veel kennis en ervaring over en van maatschappelijke initiatieven. Het open netwerk dat we gerealiseerd hebben, is een belangrijke bron van informatie en initiatief. Het netwerk wordt echter nog niet optimaal benut. Er is daarnaast een enorme potentieel aan ervaring (deskundigheid) bij initiatiefnemers, uitvoerders van projecten en vrijwilligers aanwezig. Delen en leren is van groot belang om dit potentieel te benutten. Ook gemeenten en initiatiefnemers zelf willen meer weten over wat projecten opleveren in termen van outcome. Het systematisch monitoren van projecten helpt dan om meer inzicht te krijgen in de opbrengst van onze gezamenlijke inzet zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de vraag vanuit de Overijsselse samenleving.

Acties

  1. Wij gaan het open netwerk verbeteren door het ontsluiten en benutten van kennis en ervaring vanuit de praktijk van initiatiefnemers, inclusief het ontwikkelen van een online vindplaats met praktische informatie voor initiatiefnemers van maatschappelijke projecten.

  2. Wij ontwikkelen samen met de Universiteit Twente, gemeenten en betrokken maatschappelijke initiatiefnemers een werkbare aanpak voor monitoring projecten en benutten van (big) data.

  3. Wij dragen bij aan bovenlokale projecten waarin ervaring wordt opgedaan met optimaliseren van delen en leren en verbinden van doelgroepen, programma's of thema's.

  4. Wij versterken met het toevoegen van sociale kwaliteit onze andere kerntaken door kennisontwikkeling, nieuwe manieren van monitoren en meer inzicht in leereffecten van initiatiefnemers.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Faciliteerder, regisseur

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit