1.4.4 Wateroverlast

Wij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en aanpassen van de regionale normen voor wateroverlast, die zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening

Context

Wij beschouwen de huidige normen, mede in het licht van de klimaatverandering en het regionale adaptatieplan (zie prestatie 1.4.5 Klimaatadaptatie).

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met de waterschappen de consequenties van de klimaatverandering op de normering wateroverlast.

  2. Wij rapporteren u over de implementatie van de aanbevelingen die volgen onderzoek ‘boven water’ van de rekenkamer Oost Nederland.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Wij zijn kaderstellend op basis van de Waterwet / Omgevingswet.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee