7.1 Een goed openbaar bestuur in Overijssel

De samenleving in Overijssel heeft recht op een betrouwbare overheid die de maatschappelijke opgaven op een adequate wijze oppakt. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goed functionerend openbaar bestuur. We zien er op toe dat gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken goed en zorgvuldig uitvoeren.

Context

Wij dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en vermindering van bestuurlijke drukte. Naar aanleiding van de rapporten ‘Maak Verschil’ en ‘Kracht van Oost’ werken we intensief samen aan de vorming van regionale agenda’s en financieringsmodellen.