5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur

Innovatie is van cruciaal belang voor de continuïteit en groei van het Midden en Kleinbedrijf en de werkgelegenheid. Wij stimuleren innovatie door de inrichting van en regievoering op het innovatie-ecosysteem bestaande uit professionals die (groepen van) bedrijven ondersteunen van ideevorming tot marktintroductie.

Context

Basisinfrastructuur voor innovatie op orde:

Vanuit onze systeemverantwoordelijkheid stimuleren wij open innovatie door de inrichting van, en regievoering op het innovatie-ecosysteem. Bedrijven kunnen zo ondersteuning krijgen - van ideevorming tot marktintroductie. Het speelveld bestaat uit een samenhangend geheel van intermediairs waaronder de open innovatiecentra en de centers of expertise. De basis van het innovatie-ecosysteem bestaat uit de regionale ontwikkelmaatschappij OostNL, Novel-T, een provincie dekkende loketfunctie en de regionale economische boards. Daarmee zijn we in staat de regionale economische samenwerking op verschillende niveaus (regionaal, provinciaal en landsdelig) te stimuleren en te faciliteren. Deze infrastructuur wordt ook benut voor andere economische uitvoeringsprogramma’s en draagt bij aan onze ambitie om de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland te zijn.

De basisinfrastructuur - ingericht vanuit de ondernemersbehoefte - zorgt voor continuïteit in economische stimulering, die met het wegvallen van Syntens en de reorganisatie van de Kamer van Koophandel, is teruggebracht.

Acties

 1. Wij bewaken of de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL de gemaakte afspraken realiseert:

  • aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder
  • aantal ondersteunde private of publieke-private samenwerkingen
  • uitgelokte publieke en private investeringen
  • gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen arbeidsplaatsen
 2. Wij bewaken of Novel-T de gemaakte afspraken realiseert:

  • aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder
  • aantal ondersteunde private of publieke-private samenwerkingen
  • aantal georganiseerde evenementen en deelnemers
  • aantal startups
  • uitgelokte publieke en private investeringen
 3. Wij bewaken of de regionale innovatieloketten de gemaakte afspraken realiseren:

  • aantal ondersteunde ondernemers
  • aantal georganiseerde evenementen en deelnemers
  • aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder
  • uitgelokte publieke en private investeringen
 4. Wij maken actief deel uit van de Twente Board en de Economic Board Regio Zwolle, en steunen de drie regionale economic boards. Bij het invullen van samenwerkingskansen met het Rijk op basis van regionale agenda’s vanuit de drie regionale boards (zoals de Regio Deal Twente) nemen we een actieve rol.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Om aan doorlopende verplichtingen te voldoen wordt er € 295.000 ontrokken aan de reserve en toegevoegd aan de begroting voor 2019. Deze verplichtingen zijn aangegaan in lijn met het investeringsvoorstel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Oost NL.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website regionale innovatie

Mijlpalen:

Statenbrief Oost NL naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering.