5.4.3 Acquisitie

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere (buitenlandse) ondernemers een belangrijke kans om in Overijssel werkgelegenheid te creëren, nieuwe waardeketens van bedrijven te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken.

Context

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere ondernemers een belangrijke kans om werkgelegenheid te scheppen in Overijssel, nieuwe waardeketens van bedrijven te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken. Wij spelen al jaren een rol in acquisitie met de uitvoeringsorganisatie OostNL. Zij voert deze taak uit, samen met partners als de Netherlands Foreign Investment Agency en gemeenten. Acquisitie is arbeidsintensief werk. Wij intensiveren de acquisitie-inspanningen. Naast generieke inspanningen bieden wij extra ondersteuning aan regionale acquisitiestrategieën (Twente, regio Zwolle en regio Stedendriehoek).

Internationale vestigingsfactoren. Om buitenlandse bedrijven en internationale werkers aan te kunnen trekken is van het belang om de internationale vestigingsfactoren op orde te hebben. Wij investeren mee in provinciedekkend, erkend internationaal voortgezet en basisonderwijs en een provinciedekkende dienstverlening voor expats. Dergelijke voorzieningen ondersteunen de provinciale acquisitiestrategie.

Acties

  1. Wij steunen de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL voor de acquisitie van (tenminste) vijf bedrijven respectievelijk uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven (20 projecten).

  2. Wij stimuleren de samenwerking tussen de internationale scholen in Overijssel, het expatcenter en het Middelbaar- en Hoger Onderwijs.

  3. Wij stimuleren en ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van logistiek en High Tech Systemen en Materialen (HTSM), waaronder composieten, fotonica en smart industry.

  4. Wij monitoren de extra acquisitie activiteiten van OostNL in het VK in het kader van Brexit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanwege het aangaan van een aantal meerjarige projecten op het gebied van investeringsbevordering, waarbij € 243.000 ten laste van 2020 komt, voeren wij een begrotingswijziging door. Dit doen we door een gedeelte van uKvo en een bedrag uit de begroting 2019 over te zetten naar de jaarschijf van 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft de rol van opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: