1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke regio's

Om de concurrentiekracht van de stedelijke netwerken optimaal te benutten  en de leefbaarheid te behouden dan wel te verbeteren is een actieve rol van de provincie in het stedelijk gebied noodzakelijk. Hierbij leggen we actief de verbinding tussen het ruimtelijk (deze opgave), het economisch domein (zie 5. Regionale economie) en het bestuurlijk domein (zie 7. Kwaliteit openbaar bestuur).

Context

De Overijsselse regio’s geven, elk op hun eigen manier, vorm en inhoud aan het versterken van de concurrentiekracht. Wij ondersteunen deze ontwikkeling door mee te werken aan de regioagenda’s en deze te koppelen aan de Gebiedsagenda Oost Nederland. Daarnaast ondersteunen we de concurrentiekracht met lopende activiteiten zoals de Ontwikkelagenda’s voor de Netwerksteden en de Agenda Stad.

Acties

  1. Wij sturen u de resultaten van de pilot Gebiedsagenda Oost-Nederland.

  2. Wij informeren u over de uitvoeringsagenda's van de regio Cleantech, Zwolle en Twente.

  3. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

M. van Haaf, B. Boerman, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee