4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid richten we de infrastructuur in volgens de richtlijnen 'Duurzaam Veilig'. We subsidiëren gemeentelijke infrastructuurprojecten die een bijdrage leveren aan een verkeersveilige leefomgeving.

Context

Samen met alle wegbeheerders in Overijssel richten we alle wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in, waarbij prioriteit ligt bij de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, schoolomgevingen en belangrijke fietsverbindingen. We koppelen gedragsactiviteiten (educatie en/of voorlichting) aan infrastructurele projecten, want aanpassingen aan de infrastructuur dragen bij aan de verkeersveiligheid, maar een belangrijke oorzaak van ongevallen blijft het menselijk gedrag.

Acties

  1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van verkeersveiligheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur (provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk) en wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee