1.1.4 Effectieve en efficiënte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) / Rijk / Europa

Samen met onze collega provincies zorgen we in interprovinciaal verband dat we de ruimte en instrumenten krijgen en houden om ons provinciaal belang verder in te vullen. Wij willen hierbij onze koploperpositie etaleren en uitbuiten zowel richting Rijk / Europa, als richting derden.

Context

De wetgeving van het Rijk en Europa bepaalt de 'speelruimte' van de provincies. In interprovinciaal verband werken we op de belangrijke dossiers aan een gezamenlijke inbreng van de provincies. Wij doen dit door:

  • Beïnvloeden van regelgeving, wetgeving en beleid.
  • Verwerven van regionale fondsen en experimenteerruimte.

Actuele opgaven zijn de Omgevingswet [zie prestatie 1.1.7] en de Nationale Omgevingsvisie.

Acties

  1. Wij lobbyen op wetgeving, regelgeving, vergunningen en beleid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De provincie is belangen behartiger en lobbyist.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee