7.2.1 Participatie van inwoners en partners

Participatie van inwoners en partners is een belangrijk aspect van eigentijds besturen. Participatie werkt verrijkend op de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Conform de Overijssels Participatiecode bepalen - afhankelijk van het onderwerp – Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten vanuit de rol die de provincie vervult vooraf de passende trede van de participatieladder.

Context

Participatie van inwoners en partners is een belangrijk aspect van eigentijds besturen.

Acties

  1. Wij passen de Participatiecode toe bij het programma 'Eigentijds bestuur' (link prestatie 7.2.2.).

  2. Wij hebben uw Staten inmiddels uitgenodigd om in gesprek te gaan over de voortgang binnen het programma eigentijds bestuur en de wijze waarop u als Staten invulling zou willen geven aan participatie. Met de uitkomsten van dit gesprek (in 2018) verwachten wij in 2019 met elkaar aan de slag te gaan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren en ontwikkelen

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee