2.6.2 Monitoring en evaluatie

Met monitoring en evaluatie houden wij in de gaten of de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem blijft voldoen aan de wettelijke normen.

Context

De informatie ten aanzien van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem verkrijgen wij uit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wij monitoren zelf de luchtkwaliteit. Begin 2019 ronden wij een verkenning af naar de feitelijke milieusituatie in Overijssel, voor die milieuaspecten waarvoor de provincie (mede)verantwoordelijk is. Als dit leidt tot een aanpassing van ons beleid, sluiten wij daar met onze monitoring op aan.

Acties

  1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee