6.3.3 Talent heeft de toekomst

Culturele talenten zijn de toekomstige innovators en ambassadeurs van Overijssel. In de keten van talentontwikkeling van basis tot top, stimuleren wij dat talenten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Context

Overijssel is een broedplaats van nieuw talent. Verschillende partners, zoals de poppodia en productiehuizen, zetten zich in voor de ontwikkeling van het talent van individuen of van groepen die de ambitie hebben om zich op het professionele carrièrepad te begeven. Wij willen nieuwe makers rechtstreeks op weg helpen en ondersteunen daarnaast instellingen die talentontwikkeling tot doel hebben. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 hebben wij daarom, met onze partners in Overijssel en Gelderland, de ambitie over de opzet van een proeftuin talentontwikkeling opgenomen.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers Overijssel ten minste drie talentontwikkelingstrajecten mogelijk.

  2. Met de regeling Nieuwe Makers Overijssel vergroten wij de kansen van talentvolle makers op de arbeidsmarkt. In 2018 hebben wij met verschillende partijen gesproken over aanvullende mogelijkheden om het ondernemerschap van nieuwe makers te vergroten. Wij voeren afspraken uit die wij hierover hebben gemaakt.

  3. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met circa negen culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.2.2).

  4. Wij monitoren de prestatie-afspraken met de drie poppodia (Hedon, Burgerweeshuis en Poppodium Twente) over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.

  5. Wij bewaken de afspraken die wij met Kameroperahuis, The Young Ones en Theaterschip hebben gemaakt over de uitvoering van hun tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Op prestatie 6.3.3 is € 50.000 begroot in 2019 voor TETEM. Van dit bedrag zal € 25.000 in 2020 worden gebruikt om TETEM te ondersteunen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)