8.1 Gebiedsontwikkelingen

De in dit beleidsdoel ondergebrachte gebiedsontwikkelingen zijn meervoudige opgaven die in hun samenhang van partijen, belangen en beleidsdomeinen tot resultaat moeten komen. Het betreft hier een gebied of regio waarin meerdere van elkaar afhankelijke partijen het besef van urgentie en de ambities delen. Juist door de samenwerking kunnen partijen deze ambities realiseren.

Context

Volgens het coalitieakkoord 'Overijssel Werkt!' verbinden we ons samen met onze partners aan de ambities van de in gang gezette gebiedsontwikkelingen.