10.2.4 Digitale competenties vergroten

Uit verkenningen naar digitalisering blijkt het van belang voor de provincie om kennis en competenties te vergroten. De ontwikkelingen gaan snel en worden grotendeels door de markt als kant en klare concepten gelanceerd. De overheid moet een rol vervullen in stimuleren, verbinden én reguleren. Meer kennis en versterking van competenties zijn nodig om deze rol goed te kunnen vervullen. Met name rondom het thema data.

Context

De technische ontwikkelingen die in combinatie de vierde industriële revolutie mogelijk maken, gaan in hoge mate onze leefomgeving en processen veranderen. Binnen vijf jaar zijn digitale technologieën gemeengoed. Dit biedt ons kansen om nieuwe middelen in te zetten en maatschappelijke vraagstukken op een vernieuwende manier te benaderen, samen met wetenschap en bedrijfsleven.

Acties

  1. Wij onderzoeken de toegevoegde waarde van ontwikkelingen gericht op digitale technologie en data vanuit een innovatief perspectief. Door experimenten uit te voeren, ontwikkelen we competenties door te doen.

  2. Om kennis te vergroten zal in 2019 worden geïnvesteerd in een impuls voor kennisontwikkeling en verbinding met kennis- en marktpartijen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee