6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Het is van belang dat ook nieuwe spelers een kans krijgen om op Overijsselse podia producties te ontwikkelen en te presenteren aan publiek. Wij stimuleren makers om deze te produceren en podia om deze te programmeren. Wij ondersteunen deze instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en profilering.

Context

Het publiek van vandaag is niet het publiek van morgen. Gezamenlijk zorgen makers en podia voor vernieuwing van het aanbod en de aansluiting met dit publiek. Een gezond productieklimaat houdt het aanbod spannend en levendig en het houdt gevestigde instellingen en makers scherp.

De podia vormen een belangrijke schakel tussen het aanbod en publiek. Overijssel kent een fijnmazig netwerk van grote, middelgrote en kleine podia en filmhuizen. Wij stimuleren de Overijsselse podia bij te dragen aan ontwikkeling van hun eigen netwerk en het aanbod.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod ten minste vier producties mogelijk.

  2. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken wij met circa negen culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.3.3).

  3. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij in 2018 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2019-2020.

  4. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.

  5. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Op prestatie 6.2.2 is € 50.000 begroot in 2019 voor TETEM. Van dit bedrag zal € 25.000 in 2020 worden gebruikt om TETEM te ondersteunen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020