7.3.4 Uitvoering passend communicatiebeleid

We zetten voor verschillende doelgroepen helder uiteen wie we zijn en wat we doen als provincie. Wij informeren de Overijsselse samenleving over de politiek-bestuurlijke doelstellingen en resultaten die wij nastreven en realiseren.

Context

We hebben de wettelijke taak om actief, duidelijk, toegankelijk en tijdig te communiceren.

Acties

  1. Wij zijn transparant over rolinvulling en beleidskeuzes. Wij communiceren in begrijpelijke taal, op tijd, transparant en in een herkenbare huisstijl. We communiceren onder andere via onze website, op het platform Jij&Overijssel, via het magazine Jij&Overijssel en onze periodieke informatiepagina's in de huis aan huisbladen.

  2. Wij concentreren de communicatie op de drie kernthema's (krachtige economie, aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur) en verstevigen de verbinding tussen de communicatie en lobbyinzet.

  3. Wij meten onze communicatie-inzet op bereik, effectiviteit en efficiëntie en stellen op basis hiervan onze keuze voor communicatiemiddelen bij.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren en voeren uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2.