7.3 Versterking kwaliteit eigen bestuur

Wij richten ons op het behartigen van de Overijsselse belangen door het inzetten van lobby, transparante communicatie en samenwerking met onze partners. Daarbij houden wij rekening met de verscheidenheid en diversiteit van onze provincie. Wij meten de effectiviteit van ons handelen en passen, waar nodig, onze werkwijze aan.

Context

In een tijd waarin rollen, verantwoordelijkheden en behoeften van inwoners en openbaar bestuur veranderen, willen wij blijven aansluiten bij de Overijsselse samenleving. Wij investeren in eigen vakmanschap en goed partnerschap met onze ‘buren’ en partners op Europees, landelijk en regionaal niveau.