1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingsvisie is het provinciale beleidskader voor de fysieke leefomgeving. Hierin zijn de omgevingskwaliteiten van de provincie uitgewerkt. In de revisie Omgevingsvisie (2017) hebben we onze visie en verordening aan de huidige tijd aangepast. In lijn met de Omgevingswet ontwikkelen we de Omgevingsvisie door tot een dynamisch digitaal document dat door cyclische actualisatie flexibel kan inspelen op gewijzigde omstandigheden en beleid.

Context

Prestaties 2016 - 2020

  • Cyclisch actualiseren van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  • Samen met partners uitvoeren van het omgevingsvisiebeleid.
  • Periodiek evalueren van vastgestelde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en/of onderdelen daaruit.

Acties

  1. Wij doen u een voorstel voor de vaststelling van de tweede actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

  2. Wij starten met de derde actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Met de Omgevingsvisie vervult de provincie meerdere rollen zoals regisseur in het ruimtelijk domein, belangenassembleur, agendering, kaderstelling voor investeringen, kaderstelling voor uitvoering.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Omgevingsvisie