4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. Vanaf eind 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Enschede. We treffen maatregelen om tot een verdere kwaliteitsverbetering van de treindienst te komen.

Context

In 2018 stond de afronding van de werkzaamheden van het project gepland, maar door de onverwachte bodemproblemen onder de spoorlijn eind 2017 is deze afronding tot nader order opgeschort. Prioriteit is dat er een acceptabele oplossing komt om het gevraagde en beoogde reisproduct alsnog te rijden.

Acties

  1. Wij overleggen met ProRail, gemeenten Zwolle en Kampen en Keolis Nederland over een structurele oplossing om station Stadshagen te openen met behoud van aansluitingen op andere treindiensten in Zwolle.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Op peildatum van deze Monitor laat deze prestatie een negatieve stand zien als gevolg van aan ons in rekening gebrachte kosten die nog gecrediteerd moeten worden. Dit zal verwerkt worden in aanloop naar de eindafrekening dit jaar. Indien nodig passen we de begroting bij Monitor II aan.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn [PS/2013/878] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ProRail Zwolle - Kampen